2020

13. januar

Velkomne til eit nytt år, de som vil følgja Venelaget for Gruo på heimesidene, og til dugnadsgjengen som møtte kvinne- og mannsterkt fram klare til å gå i gang med nye gjeremål. I Heishuset vart det ommøblering, dei runde borda er ute, vanleg firkanta bord er komne i staden. I Stigerkontoret vart det montert nytt, meir moderne vatenbatteri på handvasken. Styret har hatt møte og sett opp kva dugnadsarbeid som er aktuelt utetter vinteren og våren. Mellom anna er det planar om å lengja sporet i Høgåsen  med tre til fire skjenelengder, inn til raset. Nytt toalettbygg er prioritert høgt og VfG har alt vore i samtale med kommunen om plassering og teikningar. Ein del tre som står farleg til skal takast ned, for å nemna noko. Det store, blå lokomotivet, Oksen, vart teke inn i lokstallen i 2008. No skal det ut att for å frigjera plass i stallen.

Oksen vart teke inn i lokstallen 10. desember 2008. Der har det vorte flikka på og motoren er sett i stand. No skal det ut att. Er til sals, om nokon er interessert. Foto Tor Resser ©

Styret har fastsett årsmøtet til måndag 2. mars kl 1800 i Heishuset. Merk dykk dag og tid.