2021

Måndag 25. januar

Styret i Venelaget for Gruo hadde møte i dag måndag føremiddag og gjekk inn for at dugnadsarbeidet så smått kan takast opp att, etter å ha vore stogga sidan 4. januar, med visse avgrensingar. Som at kaffipausen ikkje vert som tidlegar, men meir spreidd. Alt grunna koronaen.

Gruvenlegget meir synleggjort. Foto Tor Resser ©

I dugnadspausen har likevel leiaren i VfG, Torbjørn Martinsen kost seg med å gjera gruveanlegget meir synleg over kor stort det eigentleg er, med milevis av gruvegangar nedover i fjellet. Søyla på biletet til høgre syner sjakta. Øvst Sjakttårnet med sjakta og dei ulike sålane nedove til botnen , på golvnivå. Alt er i målestokk med meteravstand mellom sålane og samla djupne på 750 meter. Den lyssette lina øvst syner kor langt inn i fjellet det er lagt spor for togkøyring, symbolisert med toget til venstre for lyset. Den kvite lina vidare mot venstre endar opp langt borte på tverrveggen for å syna lengda på dei lengste gangane. Med dette vonar Marthinsen at publikum lettare skal skjøna dimensjonane på anlegget. Det er berre ein brøkdel som er synleg i dag, alt 10,4 meter under såle 2 står under vatn.

OBS – Styret i VfG gjekk på møtet i dag måndag inn for at årsmøtet 2021 vert halde måndag 15. mars klokka 1800 i Herishuset, dersom koronasitusajonen tillet.

Måndag 18. januar

Styret i Venelaget for Gruo sende i dag ut denne meldinga:

Pga videreføring av tiltaka fra regjeringa i dag ser me oss diverre nøgd til å vente med dugnad til det vert endring i vilkåra. 
Rune

Sundag 3. januar

Velkomen til eit nytt år!

Styret i Venelaget for Guo har vedteke at dugnadene måndag 4. og måndag 11. januar vert avlyst. I vedtaket frå styret heiter det:

Pga dei nye smitteverntiltaka som regjeringa la fram i dag, 3/1-21, ser Venelaget diverre det ikkje verken forsvarleg eller forskriftsmessig å gjennomføra dugnad 4/1 eller 11/1.

Det er varsla nye retningslinjer 18/1, så dugnaden den dagen må me koma attende til.

Det planlagde styremøtet 4/1 må sjølvsagt også utsetjast.

På vegne av styret, Rune Marcussen