Kontakt oss

Kontakt oss
Venelaget for Gruo kan gje omvising til lag, organisasjonar, skuleklassar, barnehagar og verksemder eller andre.
Er de interessert i omvising eller leige av Heishuset ta kontakt med oss per e-post: stiger@gruo.no eller ring leiaren i laget, Torbjørn Marthinsen, mobil. 99499457.

Venelaget 6925

Barnehage på omvising, her på Høgåsen stasjon. kring 150 meter inne i fjellet.

Venelaget 6820

Omvising i den store hallen i Høgåsen gruve.

Venelaget 7043

Heishsuet leigt ut til bryllup. Alle bileta foto Tor Resser