Lokomotiva

Geito 001

Geito – O&K Montania 11921/1942-1943. Diesel type MD2. 4 tonn. 

 

Geito 002

«Geito» er imponerande restaurert frå vrak av Matthias Richter og Feldbahnschauanlage Glossen i Tyskland. Loket er prikk likt den gamle «Geito» som gjekk på Litlabø på 1940- og 50-talet

Geito 003Geito 004

Blåmann 001

Blåmann – Levahn 476/1972 Diesel – hydrostatisk 3,5 t Operativ

Blåmann 002

«Blåmann» har me fått i gåve frå Spenncon Nordvest i Hjørungavåg. Loket har opphavleg tilhøyrt entreprenørselskapet Høyer Ellefsen. 

Blåmann 003

Bukken 002

Bukken – Levahn 160/1953 Diesel – «6TD» 6 t Operativ

Bukken 003

«Bukken» er ei gåve frå Sunnhordland Kraftlag og kjem frå tunneldriving i Blåfalli i Kvinnherad. To make lok var i si tid brukte til skifting på vaskeriplanet og kaia på Grunnavågneset.

Bukken 001

Bukken 004

 

Oksen 001

Oksen – Levahn 179/1955 Diesel – «8TD» 8 t Til rep.

Oksen 002

«Oksen» fekk me frå Lommedalsbanen. Loket har opphavleg vorte brukt på Odda Smelteverk. Tommelen opp syner Torbjørn Marthinsen etter første start på motoren.

Oksen 004

Oksen 005

Oksen på skinner inn i lokstallen etter mange år utomhus. Til venstre Wilfred Sætre. Alle bileta foto Tor Resser ©