2019

Måndag 14. januar

Skjenegangen i Høgåsen gruvegang stoggar i dag ved eit underbygg. Årsaka til at skjenegange til no ikkje er lagt lenger, er at underbygget er så dårleg at det ikkje er forsvarleg å gå vidare med skjenegangen. Ei tid har det vore vurdert å rehabilitera underbygget og arbeidet tek til innan kort tid. Måndag var det synfaring til underbygget for å vurdera kva som skal gjerast. Underbygget er kring 5 meter langt. Først må det drenerast noko vatn. I gruvegangen ha VfG lagra stolpar som skal brukast til arbeidet.

Torbjørn Marthinsen ser kor dårlege stendarane som held dragaren, er. Det er særleg stendarane som må nye. I framgrunnen ein dragar som er falle ned då stendaren svikta.

I framgrunnen held Ivar J. Helleland målebandet medan Torbjørn Marthinsen til høgre les av kor mange meter underbygget er. Båe bileta foto Tor Resser ©

Elles måndag held Thor Hauglid fram med vedarbeidet, Wilfred Sætre panelte togvogna, ei langside og ei kortside er ferdig panelt. I Heishuset held Rune Marcussen og Knut Inge Øien Hovin fram sluttarbeide med å senka varmeomnane.

Måndag 7. januar

Godt nytt år til alle. Då e’da på’an igjen. Det vart full fart frå første stund. Arbeidet med å byggja om personvognene for toget er byrja. Då det på dei «nye» vognene vert flatt tak og høgare på sidene enn dei «gamle»,  vart det teke ei prøvekøyring inn i gruvegangen då det var mistanke om at det kunne verta trongt inn mot fjellet på venstre side. Det synte seg at eit stykke inne i gruvegangen, litt innanfor Høgåsen stasjon, vart det stogg. Opphenget som held det gamle luftrøyret kom i konflikt med taket. Ikkje så mykje, berre kring 5 cm. Dermed vert det litt endring i takrpofilen på vognenen. Fleire oppheng vidare innover var òg for nær skjenegangen. 

Torbjørn Marthinsen måler kor mykje av opphenget til det gamle luftrøyret kjem inn på det nye taket på vogna.

Wilfred Sætre byrja å panela eine sida på vogna.

I Heishuset vert dei åtte varmeomnane senka for å få utnytta varmen på ein betre måte. Det har synt seg at omnane ha hengt for høgt i rommet til å vera effektive.

Rune Marcussen til venstre og Knut Inge Øien Hovin monterer den siste av varmeomnane etter at wiren dei heng i, er senka til 3 meter ove golvet. Alle bileta foto Tor Resser ©

Thor Hauglid held fram med å kløyva ved.