Foto

Samtlege av fotoa frå Litlabø på denne sida er tekne av Tor Resser ©

Opplevingar

Milepålar

Annleggsarbeid

Henting av lokomotiv og lastemaskin ved Møsevatn,
812 m.o.h. i Kvinnherad i oktober 2006. Fotoa er tekne av Per Ivar Tautra: