Heishuset

Heishuset vart oppført i 1942 og romma maskineriet for gruveheisen, inkludert dei svære tromlane som vaierane gjekk rundt, og omformaraggregat. Bygningen vart sprengt under eit kommando-raid i januar 1943, men vart bygt opp att. Diverre vart alt maskineriet fjerna då gruveområdet vart sanert på 1970-talet.

Det er slutta avtale mellom Sunnhordland Museum og Stord kommune om leige av Heishuset. Venelaget får disponera huset.

Venelaget 4860 Heishuset

Vår plan for Heishuset:
* Kjellaren skal vera magasin/lager/verkstad.
* I hovudetasjen vil me laga utstilling av større gruveutstyr, som hestekjerrer, sleder, verktøybenkar og lokomotiv m.v.
* Forsamlingslokale med m.a. minikonsertar og føredrag i hovudetasjen.
* Aggregatet frå Børtveit kraftstasjon vert stilt ut i enden av hovudetasjen.

Utført arbeid:
* Traverskrana er sett i stand. Krana har vore til uvurderleg nytte i alt seinare arbeid.
* Rydda i begge etasjane.
* Kjellargolvet er planert.
* Lysarmaturar er monterte i kjellaren.
* Vasslekkasje er tetta.
* Pallereolar er skaffa og monterte for å kunna nytta delar av kjellaren som magasin.
* I februar 2006 vart golv og veggar i hovudetasjen måla.
* Våren 2007 stod aggregatet frå Børtveit kraftstasjon ferdig montert.

5. februar 2019 var seniorispektør i Mattilsynet, Astrid Dale, på synfaring i det nyoppussa kjøkenet i Heishuset. Frå Mattilsynet har Venelaget for Gruo fått attendemelding der det m.a. heiter:
«De har rehabilitert eksisterande kjøken slik at det no er godt tenleg for dykkar bruk. Det har godt med
skapplass, glatte overflater som er lette og vaska. Handvask er plassert i kjøkenet og det er eiga
oppvasksone med steamar. Kjøkenet eignar seg ikkje til storproduksjon, men til enklare matlaging
som til dømes vaffelsteiking og varming av pølser. Ved større arrangement kan ein bestilla mat og det
ligg godt tilrette for ferdiggjering og varmhalding av mat i kjøkenet».

Seniorinspektør Astrid Dale frå Mattilsynet på synfaring i og godkjenning av det nye kjøkenet.

Frå kjøkenet.

Skrubben med steamar . Alle bileta foto Tor Resser ©

Venelaget 4665

* I mai månad 2012 vart golvet rehabilitert med ny maling.

Venelaget 6589_redigerad-2

*Hausten 2014 vart det montert åtte elektriske ståleomnar til oppvarming. Elektrisk anlegg og sikrings-og styreskap  vart nytt.

* Biletgalleriet vart nytt, og langt betre for publikum.

* Dei to gamle arbeidarfanene fekk monter og heng til ustilling.

Hovudattraksjonen i bygget er naturleg nok det komplette aggregatet frå Børtveit kraftstasjon. Les meir om kraftstasjonen her.